top of page
Polityka Prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka/deweloper: M2-Studio Development 05 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 163/13 (05-300 Mińsk  Mazowiecki), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS 0001035536, Regon 525281745, NIP 8222400365, (dalej także jako „Administrator” lub „SP05SP05”).

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro2@m2-studio.pl lub przesyłając wiadomość na adres korespondencyjny spółki wskazany powyżej z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez SP05

 

a)    w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do SP05 zapytanie bądź prośbę o udzielenie informacji oraz w celu zapewnienia kontaktu z Tobą w sprawie objętej zapytaniem bądź prośbą o udzielenie informacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (dalej także jako „RODO”),
b)    w celach statystycznych i analitycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
c)    w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów, w szczególności w celu wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów RODO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
d)    w razie wyrażenia odrębnej zgody dane osobowe będą przetwarza
ne w celu marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez SP05, obejmującego profilowanie zmierzające do określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów deweloperskich oraz przedstawienia odpowiedniej oferty, podstawą przetwarzania danych jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a w zakresie profilowania prawnie uzasadniony interes realizowany przez PP4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dane osobowe będą także przetwarzane
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zrealizowania ww. celów.

 

​​​​​​​

Zakres przetwarzania danych przez SP05

  

Przetwarzanie danych osobowych dla realizacji celów obejmuje dane podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym, informacje o sprawie w związku z którą pozostawione zostały dane kontaktowe oraz dane podane w toku późniejszego kontaktu z Administratorem, w tym informacje o wyrażonych przez Ciebie zgodach oraz klauzulach informacyjnych z którymi się zapoznałeś/aś.
Przetwarzanie danych dla realizacji celów marketingowych SP05 obejmuje dane podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym, informacje o sprawie w związku z którą pozostawione zostały dane kontaktowe oraz dane podane oraz w toku późniejszego kontaktu z SP05 w zakresie dotyczącym preferencji dla inwestycji deweloperskiej, w tym informacji o wyrażonych zgodach oraz klauzulach informacyjnych. SP05 może łączyć Twoje dane z informacjami o Twoich cechach, zachowaniach, zainteresowaniach lub preferencjach, aby dopasować informacje handlowe do Twoich przewidywanych lub znanych potrzeb lub oczekiwań (tzw. profilowanie).

 

 

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, obejmuje w zależności od Twoich wyborów:

 

  • przekazywanie informacji handlowych drogą tradycyjną (na adres korespondencyjny) – tylko w przypadku

  • przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie informacji handlowych z wykorzystaniem urządzeń i środków komunikacji elektronicznej (np. adres e-mail) lub telefonicznej (np. połączenia telefoniczne, sms), w tym z wykorzystaniem systemów przekazujących, wyświetlających lub przesyłających te informacje automatycznie,

  • łącznie Twoich danych z informacjami o Twoich cechach, zachowaniach, zainteresowaniach lub preferencjach, aby dopasować informacje handlowe do Twoich przewidywanych lub znanych potrzeb bądź oczekiwań (tzw. profilowanie).

W przypadku, gdy Administrator przetwarza Twoje dane w celach marketingowych na podstawie Twojej zgody, gdy zostanie ona cofnięta Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w celach marketingowych. Informacje handlowe mogą być nieprofilowane lub profilowane tj. dopasowane do Twoich przewidywanych lub znanych potrzeb bądź oczekiwań. W każdej chwili możesz zrezygnować z profilowanego marketingu wnosząc sprzeciw. W przypadku rezygnacji z profilowanych informacji handlowych – Administrator będzie Ci przekazywać tylko nieprofilowane informacje handlowe i tylko w ten sposób, do którego odnosi się Twoja zgoda. Jeżeli w danej sytuacji nie jest możliwe przekazywanie informacji nieprofilowanych, Administrator nie będzie realizował względem Ciebie marketingu.

bottom of page